รับทำ seo ติด backlink text link รับดูแลเว็บไซต์
087 702 1599 seosolution1st@gmail.com

การทำ SEO ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ไม่ควรมองข้าม

SEOsolution1st.com SEO การทำ SEO ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ไม่ควรมองข้าม

SEO

การทำ SEO ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ไม่ควรมองข้าม

Posted By admin

seo-0100

ครั้งนี้จะมาพูดถึงการทำ SEO อีกประเภทที่น่าสนใจ และผู้ที่รับทำ SEO นิยมใช้ทำ การตลาดให้ลูกค้าได้ไม่แพ้การใช้เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์ ลองมาดูแนวทางการทำการตลาดด้วยเทคนิคเฉพาะตัวกันว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง

seo-0102

การทำ SEO ให้ติดลำดับด้วยเทคนิคเฉพาะตัว SEO Off Page เป็นเคล็ดลับการทำอันดับที่ดีของบน Google search โดยมุ้งเน้นในการปรับให้ตอบรับกับ search engine จากปัจจัยทั้งหมด โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การเขียน Content คุณภาพ Quality Content หรือจะเรียกว่า Unique Content ก็ได้ แล้วสร้างลิ้งค์เชื่อมโยง (Link) มายังเว็บหลัก โดยให้ทำเป็น Keyword Link กลับมายังเว็บที่ ต้องการที่จะดันอันดับ (Rating) ที่มักได้ยินบรรดานักรับทำ SEO พูดกันว่า “Anchor Text Link” ซึ่งเราและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเรียกหลักการเขียนบทความที่เขียนขึ้นด้วยการสรุปใจความสำคัญและสร้างลิงค์ไปหาเว็บหน้าหลัก (Money Site) ว่า “การสร้าง Back Link” ซึ่ง Back Link จะช่วยดำเนินการให้อันดับต้นๆของเว็บไซตืดีขึ้น แต่ถึงอย่างไรเราต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเรื่องของการเขียนข้อความเนื้อหาคุณภาพที่ดีและมีประโยชน์อย่างแท้จริง หากสร้าง Back Link ด้วยบทความที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านซ้ำๆ กัน ไม่ได้ส่งผลให้ Rating ดีขึ้น ถ้ามีก็น้อยมาก การคัดลอกและโพสต์ Quality Content ซ้ำๆ นั้นไม่เป็นเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการทำ SEO แทนที่อันจะทำอันดับหน้าแรกของของ Website มี Ranking ที่ดีขึ้นแต่กลับทำให้อันดับที่ดีของร่วงไปอีก การเขียนเนื้อหาคุณภาพที่มีคุณภาพหลายคนไว้วางใจกลับมายังเว็บไซต์หลักนั้นจะส่งเป็นผลดีอย่างมากมายต่ออันดับและยังเป็นการเพิ่มค่า ค่าที่ Google ใช้กำหนดระดับคุณภาพของเว็บ ซึ่งในการสร้าง back link ที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) นั้นควรสร้างหรือเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับบทความที่เป็นมิตรกับผู้อ่านกับ Website ที่มีค่า page rank สูงๆ ซึ่งจะช่วยได้มากในการทำอันดับ ยกตัวอย่างเช่น การเขียนบทความที่ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจที่มีสาระและเป็นประโยชน์อย่างสูงจาก Web ดังๆ อย่าง sanook.com, dealfish.co.th, blogger.com, wordpress.com ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมีเว็บที่พัฒนาขึ้นให้สนับสนุนต่อผู้ใช้งานฟรี Web บอร์ดฟรี จำนวนมากที่มีคุณภาพที่ทุกคนมั่นใจและมีค่า Authority Ranking ที่สูงและเว็บหน้าหลักที่มีคนเข้าไปใช้บริการที่ดีและมีคุณภาพมากๆ นั้น อันจะทำ Google bot ชอบมาเก็บข้อมูลที่เขียนจากประสบการณ์ crawling บ่อยมาก ทำให้บทความคุณภาพที่เราทุกคนเขียนให้อ่านรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นมีการ Index ที่รวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำ on page ก็คือ การนำระบบ social network มาใช้ในการประชาสัมพันธ์เว็บให้ติด Top ของ Google นั้นสำคัญมากที่สุด ทั้งในส่วนของ On Page และ Off Page ต้องทำควบคู่กันไป ผู้ที่รับโปรโมทเว็บ ทำเว็บให้มีคนรู้จักให้ติด Rating ต้นๆของผลการค้นหาข้อมูลความรู้ของเสิร์ทเอนจิ้น มีหลายท่านบอกว่าการทำ On Page สำคัญเป็นอันดับแรกกว่า การทำ Off Page การปรับแต่ง On Page อย่างเดียวก็สามารถทำอันดับได้ บ้างก็บอกว่า On Page ไม่สำคัญเป็นอันดับแรกเท่ากับ Off Page สร้าง Back Link มากๆ ยังไงก็ติดอันดับ (Rating) ได้ไม่ยากเย็นอะไร ด้วยประสบการณ์ (Experience) ของผู้ถ่ายทอด อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่สนใจอ่านบทความทุกๆคนว่า การรับทำ SEO นั้นไม่ได้เน้นหนักไปทางใดทางหนึ่ง หากแต่ต้องทำควบคู่กันไปอย่างสมดุล โดยที่ยึดหลักเน้นคุณภาพสูงไว้ก่อนตามที่ Google ต้องการ ถ้ามัวแต่ปรับ On Page อย่างเดียวไม่สร้าง Off Page อย่างนี้ อันดับ (Rating) ก็ขึ้นยาก หรือถ้ามัวแต่สร้าง Off Page ในขณะที่ On Page ไม่ได้คุณภาพ เว็บไซต์ก็จะไม่ได้อันดับที่ดีของผลการค้นหา

seo-0103

การทำการตลาดเพื่อโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับนั้น ต้องพึ่งการทำ SEO แต่ผู้ที่รับทำ SEO
หรือผู้ทำการตลาดให้เว็บต่างๆ ต้องรู้จักการเลือกทำ SEO ให้เหมาะสม ไม่ควรยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ควรยึดความเป็นจริงของข้อมูล และเน้นด้านประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้มากที่สุด
การปรับแต่งเว็บไซต์โดยคำนึงว่าอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพราะพวกเขาคือผู้ใช้เว็บไซต์ตัวจริง เครื่องมือค้นหาเป็นเพียงอุปกรณ์ในการค้นหา หากคุณเน้นแต่เรื่องอันดับในผลการค้นหาทั่วไปเพียงอย่างเดียว เว็บไซต์ของคุณอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดี จริงอยู่ที่ว่าการทำ SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ปรากฏในตำแหน่งดีๆ บนเครื่องมือค้นหา แต่ท้ายสุดแล้ว เว็บไซต์คุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้

seo-0104

Tagged , ,

Written by admin

Comments are closed.